Stenungsunds SUP Klubb

SM Sommaren 2014 arrangerade Stenungsunds SUP klubb den första officiella SUP SMet på Marstrand i samarbete med The Ocean Walker.

Gratis prova på dagar Vi i Stenungsunds SUP klubb håller varje år flera gratis prova-på dagar i samarbete med Stenungsunds Dragkampsklubb och kommer att göra så även i år. Håll utkik här på hemsidan och på våran facebook när vi släpper datumen för sommarens event.

Klubbpaddlingar Mer info om datum och tider för klubbpaddlingarna kommer strax. Två stycken uppblåsbara brädor kommer finnas att tillgå och det är först till kvarn som gäller. Man bokar in sig på vår facebooksida. Medlemmar lånar brädorna gratis och andra kan få prova på för 100kr/gång.

Förvaring Klubben erbjuder en vattennära plats i Stenungsund att förvara sina brädor. Detta gäller bara klubbmedlemmar och det är först till kvarn som gäller då det bara finns plats till 20 st fasta brädor. Förvaringen kostar 550kr/år för fasta brädor och 300 för uppblåsbara. Vid frågor angående förvaring kontakta Andreas på andreas(aa)sup.se

Events Events såsom möhippor/svensexor m.m kan anordnas om brädorna och instruktörer finns att tillgå. Brädorna kostar 400kr per bräda och dag. Detta är så klart exklusive eventuell instruktörskostnad.

Värdegrund:

 • Respekt
 • Glädje
 • Professionalism
 • Hälsa
 • Alla får vara med

Föreningens vision Stenungsunds SUP Klubb vill främja hälsa och en aktiv livsstil för människor i alla åldrar. Stand Up Paddling (SUP) är till för alla, oavsett kön, ålder, härkomst och nivå. För oss är det särskilt viktigt att våra medlemmar upplever glädje och gemenskap i samband med SUP och att SUP förblir en ”ren” sport utan doping, mobbing eller våld.
Vi jobbar aktivt för att främja barn- och ungdomsverksamheten med fokus på att ha roligt, en aktiv fritid och allas lika värde.
Vi vill arbeta för att SUP är och förblir en mångsidig sport som innefattar allt från motionspaddling till äventyrlig forsränning till race och surf. Vår vision är att ha dedikerade medlemmar från fritidsnivå helt upp i den internationella eliten. För att kunna utöva SUP behövs en välmående miljö. Vi i klubben har därför som vision att vara en miljövänlig ideell förening med upplysta införstådda medlemmar.

—- Klubben som är en ideell förening startades i september 2012 av ett antal passionerade SUP-paddlare. Man ville skapa en plats för SUPare och ett forum för nya och erfarna paddlare samt en möjlighet att tillsammans föra dialog med kommunen för att främja SUP-sporten i Stenungsund. Föreningen är medlem i Svenska Kanotförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Föreningen tillhör även Västsvenska idrottsförbundet (DF) och Västsvenska Kanotförbundet (SDF).

Stenungsunds SUP Klubb erbjuder 2 typer av medlemskap

Aktivt medlemskap

Årsavgift: 400 kr Aktiva medlemmar får:

 • Tävlingslicens för de som önskar tävla
 • Rösta på årsmötet
 • Medlemskap i Svenska Kanotförbundet
 • Subventionerade klubbresor
 • Deltaga på fester till medlemspris
 • Support på hög nivå
 • Klubbutskick
Familjemedlemskap

Årsavgift: 700 kr Ett familjemedlemskap omfattar familj med två aktiva medlemmar som får rösta på årsmötet, medlemskap i Svenska Kanotförbundet, tävlingslicens för de som önskar tävla, deltaga på fester till medlemspris samt följa med på subventionerade klubbresor. Eventuella barn omfattas också av familjemedlemskapet. Familjen delar på klubbutskick.

Vi rekommenderar alla medlemmar att se över sitt försäkringsskydd i hemförsäkringen.
Från och med det kalenderår du fyller 17 år (yngre medlemmar är automatiskt försäkrade) är du tvungen att skaffa licens om du avser att ställa upp i tävlingar sanktionerade av Svenska Kanotförbundet (SUP-SM i racing). I tävlingslicensen ingår en försäkring som gäller vid tävling såväl som vid träning.
Observera att klubben dock endast betalar avgiften för de som avser tävla. Du är själv ansvarig för att informera styrelsen i god tid om du vill ha en tävlingslicens. Maila andreas(aa)sup.se vid frågor angående tävlingslicenser eller Se mer information angående försäkringar på kanotförbundets hemsida.

För medlemskap i Stenungsunds SUP Klubb; maila namn, personnummer, adress, typ av medlemskap, kön, telefonnummer och mail till maya(aa)sup.se. Betalning sker sedan antingen till vårt bankgiro (120-5178) eller swish (123 001 88 12). Vid familjemedlemskap vill vi ha alla aktiva familjemedlemmars uppgifter. Gamla medlemmar kan bara uppge sitt namn och medlemsnummer.
Då medlemsavgift inbetalas samtycker medlemmen till att adress-och telefonuppgifter samt födelsedata lagras i klubbens medlemsregister. Registret är inte offentligt och de uppgifter som lagras där kommer inte att lämnas ut. Födelsedata är en nödvändighet då Stenungsunds SUP Klubb måste lämna uppgifter om medlemsbasen till kommun, Riksidrotts Förbundet och Svenska Kanot Förbundet.
Vidare behövs födelsedata för att vi ska kunna lämna riktiga uppgifter vid bidragssökande (med födelsedata avser vi de första sex siffrorna i personnumret). Har du frågor som rör ditt medlemskap eller inbetalningen av medlemsavgiften, kontakta kassören på maya(aa)sup.se.
VARMT VÄLKOMMEN TILL Stenungsunds SUP Klubb!

Stenungsunds SUP Klubb STYRELSE För att undvika allt för mycket skräppost har vi bytt ut @ mot (aa) i våra e-postadresser Ordförande Andreas Svensson e-post: andreas(aa)sup.se Sekreterare Eddie Blomén Nilsson e-post:stenungsund(aa)sup.se  Kassör Maya Persson e-post: maya(aa)sup.se Suppleant Elisabeth Sundström e-post: stenungsund(aa)sup.se Suppleant Peter Johanson e-post: stenungsund(aa)sup.se Rösträknade och justeringspersoner på senaste mötet: Peter Johansson Therese Bekkelund

Skriv till oss om ni har ideér, artiklar, bilder eller annat som ni vill ha publicerat på sidan. SKRIVELSER TILL STYRELSEN Säg vad du tycker. Ta upp en ny fråga på dagordningen. Ge oss nya idéer. Författa en skrivelse till klubbens styrelse!