Varbergs Surfklubb

Klubben som är en ideell förening startades i februari 2012 av ett antal passionerade surfare/SUP-paddlare. Vi ville skapa en plats för surfare och ett forum för nya och erfarna samt en möjlighet att tillsammans föra dialog med kommunen för att främja surfsporten i Varberg och Sverige.
Föreningen är ansluten till Svenska Surfförbundet och klubben är då även direkt kopplat till ISA (International Surf Association) som genomför ISA World SUP Championships varje år.

Klubben har organisationsnummer; 802464-3788

Bli medlem / förnya medlemskap / tävlingslicens

• Aktivt medlemskap

Årsavgift för helt kalenderår : 20 kr
Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften efter 1 december har avgiften betald också för det kommande år.

Aktiva medlemmar får:

 • Rösträtt på årsmöte (SSA och Kanot)
 • Möjlighet att delta i landslagstruppen 
 • Medlemskap i Surfförbundet
 • 10% rabatt på ISA instruktörskurs som hålls i Sverige
 • Support på hög nivå
 • Medlemskort

TÄVLINGSLICENS

Om du önskar tävlingslicens för detta året kan du kontakta Henrik Fahlén på telefon 0708-110140 eller e-post: info@sup.se

Vi rekommenderar alla medlemmar att se över sitt försäkringsskydd i hemförsäkringen.

Hur blir man medlem eller förnyar medlemskapet?

Inbetalning görs på klubbens bankgiro: 435-3942. Glöm inte att ange ditt/era namn samt fullständigt personnummer på inbetalningskortet!

Betalningsmottagare: Varbergs Surfklubb

Uppge:

 • namn
 • födelsedata
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress

Medlemskort kommer på mejl när du betalat in avgiften.

Då medlemsavgift inbetalas samtycker medlemmen till att adress-och telefonuppgifter samt födelsedata lagras i klubbens medlemsregister. Registret är inte offentligt och de uppgifter som lagras där kommer inte att lämnas ut. Födelsedata är en nödvändighet då Varbergs SUP Klubb måste lämna uppgifter om medlemsbasen till kommun och Riksidrottsförbundet. Vidare behövs födelsedata för att vi ska kunna lämna riktiga uppgifter vid bidragssökande (med födelsedata avser vi de första sex siffrorna i personnumret).

Har du frågor som rör ditt medlemskap eller inbetalningen av medlemsavgiften, kontakta kassören på info(aa)sup.se.

VARMT VÄLKOMMEN TILL Varbergs Surfklubb!

Föreningens vision

Varbergs Surfklubb vill främja hälsa och en aktiv livsstil för människor i alla åldrar. Surfing och Stand Up Paddling (SUP) är till för alla, oavsett kön, ålder, härkomst och nivå. För oss är det särskilt viktigt att våra medlemmar upplever glädje och gemenskap i samband med SUP och att surf/SUP förblir en ”ren” sport utan doping, mobbing eller våld. Vi jobbar aktivt för att främja barn- och ungdomsverksamheten med fokus på att ha roligt, en aktiv fritid och allas lika värde.

Vi vill arbeta för att SUP är och förblir en mångsidig sport som innefattar allt från motionspaddling till äventyrlig forsränning till race och surf. Vår vision är att ha dedikerade medlemmar från fritidsnivå helt upp i den internationella eliten.

För att kunna utöva surfing/SUP behövs en välmående miljö. Vi i klubben har därför som vision att vara en miljövänlig ideell förening med upplysta införstådda medlemmar.

Värdegrund:
Respekt, Glädje, Professionalism, Hälsa, Alla får vara med

Varbergs Surfklubb STYRELSE 2017

För att undvika allt för mycket skräppost har vi bytt ut @ mot (aa) i våra e-postadresser.

Ordförande
Henrik Fahlén
e-post: info(aa)sup.se

Vice ordförande
Monika Magnusson
e-post: info(aa)sup.se

Sekreterare
Ewa Hörnfalk Fahlén
e-post: info(aa)sup.se

Kassör
Ingrid Sollerhed
e-post: info(aa)sup.se

Skriv till oss om ni har ideér, artiklar, bilder eller annat som ni vill ha publicerat på sidan.

SKRIVELSER TILL STYRELSEN
Säg vad du tycker. Ta upp en ny fråga på dagordningen. Ge oss nya idéer. Författa en skrivelse till klubbens styrelse!